top of page

HACETTEPE’DE ‘FARMASÖTİK GELİŞİM GÜNLERİ’


nurten hacettepe

HACETTEPE’DE ‘FARMASÖTİK GELİŞİM GÜNLERİ’

HACETTEPE Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 21-22 Mayis tarihlerinde düzenlenen ‘Farmasötik Gelişim Günleri’ büyük ilgi gördü. Hacettepe üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Bülent Gümüşel ile birlikte eczacıların konuşmacı olarak katıldığı programı konuklarla üniversiteli öğrenciler izledi

İki gün süren programa Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Bülent Gümüşel, CHP Manisa Milletvekili eczacı Özgür Özel, Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumu Başkan Yardımcısı Eczacı Güven Artıran, ‘Eczacının Sesi’ editörü Eczacı Hakan Gençosmanoğlu, TED 2. Başkanı Eczacı Arman Üney, Türkiye Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) Başkanı Eczacı Abdullah Özyiğit, TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan konuşmacı olarak katıldı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ‘Farmasötik Gelişim Günleri’nde ‘Eczacılıkta Sendikacılık Hareketleri’ konusunda konuşma yaptı. Saydan, 41 yıldır mesleğin mensubu olmasına rağmen 8 yıllık çok genç bir sendikacı olduğunu belirtirken, Dünya’daki ve Avrupa’daki meslek sendikaları hakkında yaptığı araştırmaları paylaştı. TEİS Başkanı Saydan, sendikaların gücünü Anayasadan alan ve Dünya’daki örneklerine bakıldığında en özgür sivil toplum örgütleri olduğunu belirtti. Saydan, “Her ne kadar ülkemizde sendikal yapıların bir çoğu siyasi iradelerin baskısı altında özgürlüğünü kısmen kullanabilen işçi sendikaları, menfaatlerin korunması amaçlı olarak işçileri baskı altına almaya yönelik işveren sendikaları veya siyasal güçlerin baskılarıyla, güç oluşturmak çabasıyla kurulmuş memur sendikalarıyla sınırlı kalsa da, zaman içinde Dünya’daki örnekleri gibi gerçek görevlerini yapan ve gerçek saygınlığını kazanmış bir örgütlenme halini alacağından şüphemiz yoktur” dedi.

 Her sendika üyesinin, hizmeti, küçük bir aidat karşılığı satın aldığı bir kurum olduğunu belirten Nurten Saydan, “Sendikaya üye olmak, meslek mensubunun kendi inisiyatifindedir” dedi. Sendikanın her zaman üyelerinin memnun olmasını sağlamak zorunda olduğunu kaydeden Saydan, “Bunun için sürekli dinamik olmalı ve üyelerinin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalıdır. Ancak bu şekilde var olabilir” dedi.

Meslek hakkı konusunda dünyadan örnekler de veren Saydan, “Almanya’da eczacılık meslek veya danışmanlık ücreti olarak 8.35 Euro tahsil edilmektedir. Gece nöbetlerinde, acil servislerde ve majistral ilaçlarda genellikle 2.5 Euro ek ücretlendirme yapılmaktadır. Fransa’da eczacılar reçetede yer alan sattıkları her kutu için 0.53 Euro ücret almaktadırlar. Ayrıca, provizyon sistemine girilen her reçete için 0,10 Euro masraf ücreti alınmaktadır. Hollanda’da eczacının ilaçların bulunduğu reçete başına sabit eczacı meslek hakkı almaktadır. Bu ücret; sadece eczanelerde satılabilen reçeteli ilaçlar için 7.20 EURO’dir. Avustralya’da Haziran 2012 itibariyle uygulanan hizmet bedeli her bir reçete için 6.42 Avustralya Doları’dır. Slovenya’‘da Eczacı meslek hakkı hizmeti için yaklaşık 0.9 Euro sabit bir ücret ayrıca da reçeteye yazılan her bir kalem için yaklaşık olarak alınan 0.5 Euro ücret belirlenmiştir” dedi. Nurten Saydan, dünyadaki örneklere bakıldığında, verdikleri hizmetin bu ülkelerin hiçbirinden az olmadığını gördüklerini, gecikmiş de olsa kutu başına meslek haklarının artık verilmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Doğan Haber Ajansı

bottom of page