top of page

GRİP AŞISI TEDARİKİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (Güncellendi)

Değerli Üyelerimiz,

Grip aşılarının tedariki konusunda Kurum tarafından henüz resmi duyuru yapılmamasıyla birlikte sahadan gelen geri bildirimler ve mevcut işleyiş incelenerek aşı tedariki ile ilgili netleşen konular; başlıklar halinde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Resmi duyuru ile birlikte değişen süreçler olduğu takdirde gerekli güncellemeler yapılacaktır.


PİYASADAKİ MEVCUT GRİP AŞILARI

 • VAXIGRIP TETRA IM/SC ENJEKSİYON İÇİN SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.5 mL

  • PSF: 117,17 TL

  • 8699625960541

  • SANOFİ PASTEUR

  • BEDELİ SGK TARAFINDAN KARŞILANIR.


 • INFLUVAC® TETRA IM/SC ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.5 Ml

  • PSF: 85,12 TL

  • 8699548955365

  • ABBOT

  • HASTA TARAFINDAN ÜCRETLİ OLARAK ALINIR. SGK TARAFINDAN BEDELİ KARŞILANMAZ.


AŞILARIN ECZA DEPOSUNDAN TEDARİKİ

 • İki marka grip aşısı da; ecza deposundan; Reçetem Sistemi’ne herhangi bir kayıt oluşturmadan tedarik edilebilmektedir.

 • Eczaneler için şu an depolardan tedarik edilebilecek aşı sayısında İlaç Takip Sistemi’nce günlük/haftalık vb bir adet kısıtlaması bulunmamaktadır.

 • Ürünlerin karekodlarının eczane üstüne alınabilmesi için Reçetem Sistemi’ne reçete kaydına gerek yoktur. Ecza deposundan fatura aktarımı ile İTS’de mal alım bildirimi (karekodların eczane üstüne geçişi) tamamlanmaktadır.


AŞILARIN SATIŞ KAYDI

 • İki marka grip aşısının da karekodunun İTS’de eczane üstünden düşülebilmesi için aşağıdaki işlemlerden birinin mutlaka yapılması gerekmektedir:

  • Reçetem Sistemine elektronik reçete ile kayıt yapılması, ardından sigorta kapsamında alınacaksa Medula kaydının yapılması

  • Sağlık Bakanlığı tarafından yeni açılacak olan ve eczane yazılımlarına entegre edilecek ya da güncellenecek ekran/modül aracılığıyla ilgili vatandaşın TC kimlik numarası üstünden bildirim işleminin yapılması

 • Sosyal güvence kapsamında VAXIGRIP grip aşısı satışı; Reçetem Sistemi'nde hekim tarafından elektronik reçete oluşturulduktan sonra Medula üstünden kayıt edilerek yapılabilmektedir.

 • Ücretli şekilde ve reçete kaydı yapılmaksızın INFLUVAC grip aşısı satışı; Sağlık Bakanlığı tarafından kurgulanıp eczane yazılımları ile entegre edilecek ya da güncellenecek ekran/modül üzerinde, vatandaşın TC kimlik numarası ile kayıt edilip, satış bildirimi eczane yazılımlarındaki ekran/modül aracılığıyla yapılacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi kullandığınız eczane yazılım firmasından alabilirsiniz.

 • Herhangi bir geri ödeme kurumu ekranına, Reçetem Sistemi’ne, ya da eczane yazılımlarında yeni açılacak yeni bildirim/kayıt ekranına kayıt edilmeyip, yalnızca eczane yazılımı üstünden vatandaşın TC kimlik bilgisi girilmeksizin standart perakende satış ekranı aracılığıyla satışı yapılan VAXIGRIP grip aşısı karekodu eczanenin üstünde kayıtlı kalmakta ve İTS stokundan düşmemektedir.


AŞI TEDARİKİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

 • Reçetem Sistemi’nde aşı reçetesi düzenlenebilmesi için doktor sınırlaması bulunmamaktadır. Vatandaşlara kendi kayıtlı olduğu aile hekimi haricinde diğer aile hekimlerince ya da herhangi bir başka hekim tarafından, branş ve sağlık tesisi farketmeksizin aşı reçetesi düzenlenebilmektedir.

 • 2020 yılındaki “E-nabız - Risk Değerlendirmesi” kurgusu bu yıl VAXIGRIP grip aşısı tedariki için uygulanmakta olup, INFLUVAC grip aşısı tedariki için vatandaşların risk değerlendirmesi yapılmamaktadır.

 • Aile Hekiminin Reçetem Sistemi’nden VAXIGRIP reçetesi yazabilmesi için hastanın E-NABIZ sisteminde YÜKSEK RİSKLİ tanımlamasının olması gerekmektedir.

 • Hekim tarafından manuel düzenlenecek kağıt reçeteler Reçetem Sistemi’nce kabul olmayıp sadece elektronik reçeteler ile Reçetem Sistemi’ne kayıt yapılmaktadır.

 • Medula’ya kayıt oluşturmadan, sadece Reçetem Sistemi’nde kayıt edilen elektronik reçetelerle hak sahipleri aşılarını ücretli olarak ya da karşılaması durumunda özel sigortaları üzerinden alabilmektedirler.


SGK TARAFINDAN KARŞILANAN AŞININ REÇETE EDİLME KOŞULLARI KOŞULLARI

 • VAXIGRIP TETRA IM/SC ENJEKSİYON İÇİN SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.5 mL – 8699625960541

  • 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın,

  • Gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler,

  • Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar,

  • Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile,

  • 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde,

  • 1 defaya mahsus olmak üzere ödenir.

Yorumlar


bottom of page