top of page

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ. (Üyelerimizden yapılan mükerrer vergi kesintileri hk.


                                                                                              19/12/2019

                                                                                              TEİS2019-41

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA 

ANKARA

         Konu: Üyelerimizden yapılan mükerrer vergi kesintileri hk.

Bilindiği üzere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun  22/A maddesinde yapılan değişikliğe istinaden 1 Mart 2018 tarihi itibariyle Sağlık Hizmeti Sunucularının ödemelerinden de vergi kesintisi yapılmaya başlanmış olup, bu tarih itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan tüm ödemelerde vergi  sorgulaması yapılmaktadır.

Ancak, üyelerimizden gelen bildirimlere göre söz konusu sorgu manuel olarak yapıldığından; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödeme yaptığı günlere yetişmeyen kayıtlar olmakta, Kurumun ödeme yaptığı tarihte herhangi bir borcu olmadığı halde üyelerimizden vergi borcu kesilmekte, mükerrer olarak tahsilat yapılmış olması da eczacıları mağdur etmektedir.

Ülkemizin en düzgün ve vergi ödeyen meslek gruplarının başında gelen eczacıların yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşülerek gerekli prosedürün tamamlanarak bir an önce online sorgu işlemlerine geçişin sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page