top of page

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ (Üyelerimizden kesilen vergi borçları hk)23/03/2023

TEİS2023-57

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu : 06.02.2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem felaketinden etkilenerek mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki üyelerimizden kesilen vergi borçları hk.

Bilindiği üzere 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen büyük deprem felaketine ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ,Şanlıurfa ,Sivas’ın Gürün ilçesi ve Elazığ illerinde mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Bu kapsamda; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 08.02.2023 tarihinde yayımlanan “Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi” başlıklı duyuru ile söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu eczane ödemelerinde depremzede eczacıların vergi dairelerine olan borçları sorgulanıp sistemde gözüken borçları kesilerek ödeme yapılmaktadır. 15.03.2023 tarihli eczane ödemelerinde de yine aynı borçlar sistemde düşülmediği için(emanette) mükerrer olarak depremzede eczacıların ödemelerinden kesilmiştir.

Vergi dairelerince muhasebeleştirilemeyen bu tutarlar sitemde gözüktüğü için önümüzdeki dönemlerde de aynı miktarlar depremzede eczacıların Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarından defaatle kesileceğinden, depremzede eczacıların vergi borcu sorgulamasından yukarda anılan duyurular ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde vazgeçilmesini, haksız ve mükerrer olarak yapılmış olan tüm kesintilerin üyelerimiz ve depremzede eczacılarımıza iade edilmesini ivedilikle talep ve arz ederiz.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI


Comments


bottom of page