top of page

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA AİT REÇETELERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ


AFAD

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA AİT REÇETELERİN TESLİMİ VE İNCELENMESİ HAKKINDA DUYURU

Değerli Üyelerimiz ,

AFAD reçete ve faturalarınızın teslim adresi değişmiştir. Kasım 2016 dönemi dahil reçete ve faturalarının teslim adresi: Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Mamak Cad. No:213/C ( Mamak Belediye Binası Yanı) MAMAK / ANKARA  (KIRMIZI RENKLİ KOLİ)

Tel: 0 312 368 2989 fax: 0312 368 29 90 

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA AİT REÇETELERİN TESLİMİ VE İNCELENMESİ HAKKINDA DUYURU

Yönetim Kurulumuzun 31/03/2016 tarih ve 2016/135 sayılı Kararı, Bakanlık Makamının 22/04/2016 tarihli ve 165 sayılı Onayı ile geçici koruma altındaki yabancıların reçete inceleme işlemlerini yürütmek üzere Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi 16.11.2016 tarihi itibariyle faaliyete başlamış olup, reçete teslim ve inceleme işlemlerinin yürütülmesi yönünde herhangi bir engel kalmamıştır.

Türkiye genelinde Kurumumuz ile anlaşmalı eczanelerce Medula sistemine kaydedilerek karşılanan geçici koruma altındaki yabancıların Kasım 2016 dönemi dahil olmak üzere sonraki dönem reçetelerine ait eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü İl Valiliği adına düzenlenen fatura ve eki belgelerin incelenmek üzere yeni kurulan Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi, ayrıca 27/04/2016 tarih 2464844 sayılı Makam Oluru ile 25 İl Müdürlüğü bünyesinde teslim alınmış Kasım 2016 dönemi öncesi fatura ve eki belgelerin teslim alınan Müdürlüklerce incelenmesi ve işlemleri tamamlanmış evrakların Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2015/8 nolu Genelgesi kapsamında eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü İl Valiliği Acil Yardım Harcama Komisyonuna ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

bottom of page