Güncellenen “Normal Reçeteyle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç Listesi”

TİTCK Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi tarafından 1 Haziran 2018 tarihinde yapılan duyuru ile daha önce de 14.02.2018 tarihinde Kurumca alınan komisyon kararı doğrultusunda 60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç” kapsamına alınmış olup, “Normal reçeteyle verilmesi gereken İzlemeye tabi ilaç listesi” güncellenmiştir.

Güncel listeye ulaşmak için tıklayınız.

#onecikan