top of page

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN SENDİKAMIZA GELEN CEVAP YAZISI


GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN SENDİKAMIZA GELEN CEVAP YAZISI


Değerli Üyelerimiz,


Sizlerden gelen istek üzerine Sendikanız olarak Göç İdaresi Başkanlığı Uluslararası Koruma genel müdürlüğüne ;İSGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2022-1 Ek Protokolüne istinaden 1 Ekim 2021 tarihi sonrası karşılanan reçetelere eczane iskontoları fark bedellerinin yansıtılması talebinde bulunmuştuk .(https://www.teis.org.tr/post/g%C3%B6%C3%A7-i-daresi-ba%C5%9Fkanli%C4%9Fina-ba%C5%9Fvurumuz-eczane-iskontolar%C4%B1-fark-bedellerinin-yans%C4%B1t%C4%B1lmas%C4%B1-talebi-hk)

Kurumdan gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.


TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Göç İdaresi Başkanlığı

Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü

Geçici Koruma Daire Başkanlığı


24.03.2022


Sayı :E-56453417-000-79770

Konu :Eczane Iskontosu Ödeme Farkları hk.


Sayın

TÜM ECZACI IŞVERENLER SENDİKASI


İlgi : 14.03.2022 tarihli ve 29 sayılı dilekçeniz.


İlgi dilekçenizde özetle; SGK Başkanlığı ile Turk Eczacılar Birliği arasındaki "İlaç Teminine İlişkin Protokoľ" de 04.03.2022 tarihinde revizyon yapılması nedeniyle "Geçici Koruna Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanması Ve Reçetelerinin İncelenmesi İçin Gerekli Usul Ve Esaslara Ait İşbirliği Protokol" kapsamında ilaç tedarikini sağlayan eczacılar için 2021 Ekim ayı ve sonrasındaki dönem süresince oluşan eczane ödeme farklarının Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanacak usule göre eczanelere yansıtılması, geçici koruma kapsamındaki kişilerin reçetelerine ait gecikmiş olan fatura bedellerinin ve eczane iskontosu ödeme farklarının ivedilikle ödenmesinin sağlanması talep edilmiştir.


Bu kapsamda konu ile ilgili olarak yapılacak düzenleme hakkında Başkanlığımızın çalışmalarının devam etmekte olduğu hususunu bilgilerinize rica ederim.


Muhammet Selami YAZICI

Başkan a.

Genel Müdür V.
Comentários


bottom of page