top of page

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ LİSTELERİ GÜNCELLENMİŞTİR.”Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi”


uyelerımızın dıkkatıne

Değerli Üyelerimiz,

“Sağlık Uygulama Tebliği’nin “6.1.4. Maddesi 6. Fıkrası (a) bendi gereğince 14.11.2013 tarihinde yayımlanan “Sağlık Bakanlığından Ek Onaya Gerek Olmayan Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi” güncellenmiştir. “Bölüm I Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi” 31.01.2014 tarihinden geçerli olacaktır.Endikasyon dışı ilaç kullanımı hakkında bilgiler ve ilaç listeleri için TIKLAYINIZ. http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2013/12/24/endikasyon-disi-ilac-kullanimi-hakkinda-bilgilendirme/

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

31.01.2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI *BU LİSTEDEKİ TÜM İLAÇLAR İÇİN DÜZENLENECEK SAĞLIK KURULU RAPORU VEYA İLAÇ KULLANIM RAPORUNDA EN AZ 1 (BİR)  HEMATOLOJİ VE/VEYA ONKOLOJİ UZMAN HEKİMİ İMZASI BULUNMALIDIR **BU LİSTEDEKİ TÜM İLAÇLAR  AŞAĞIDA BELİRTİLEN ENDİKASYONLARDA SADECE HEMATOLOJİ VE/VEYA ONKOLOJİ UZMAN HEKİMİ TARAFINDAN REÇETE EDİLEBİLİR

LİSTEYE EKLENENLERİLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK)ENDİKASYONLARITEMOZOLOMİDE KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

DEĞİŞİKLİK YAPILANLARİLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK)ENDİKASYONLARIDOSETAKSEL KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR KAPESİTABİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

bottom of page