EKSİK YATAN EMEKLİ KATILIM PAYLARI HAKKINDA YAPTIĞIMIZ BAŞVURU


teis yeni

EKSİK YATAN EMEKLİ KATILIM PAYLARI HAKKINDA YAPTIĞIMIZ BAŞVURU

         Değerli Üyelerimiz,

         Bildiğiniz üzere emekli hastalarımızın ilaç katılım payları maaşlarından kesilerek kurumca banka hesaplarımıza yatırılmaktadır.

         Ancak; sendikamızca yapılan araştırma sonucu vefat eden emeklilerin ilaç katılım paylarının maaşları olmadığı dolayısıyla da kesinti yapılamadığı için yatırılmadığı anlaşılmıştır.

         Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın ciddi hak kaybına neden olan bu sorunun giderilmesi için sendikamızca Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ve SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gerekli düzenlemenin yapılarak yaşanan hak kaybının önlenmesi amacıyla başvuru yapılmıştır.

         Başvurumuz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

30/11/2015

TEİS2015-40/41

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

Ve

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

         Konu : Vefat eden sigortalılardan tahsil edilemeyen ilaç katılım payı borçları hk.

Bilindiği üzere kurumunuz 4/A, 4/B ve 4/C emekli aylıklarından kesilen ilaç katılım payları eczanelerimize yine kurumunuz tarafından ödenmektedir.

Ancak emeklinin vefatı durumunda, eczanenin katılımdan olan alacağı varislerine maaş bağlanmasına rağmen sistemde katılım borcuna ilişkin bağ olmadığından alınamamaktadır.

Eczanelere olan ilaç katılım borcunun sigortalının ölümünden sonra hak sahiplerinden kesilmesi , varislerinin olmaması durumunda ise cenaze masrafından kesilerek ödeme yapılması için gerekli düzenleme yapılarak üyelerimizin ve eczacıların yaşadığı hak kaybı ve mağduriyetin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI

#onecikan