top of page

ECZANELERİN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİ İŞLEMESİNDE DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU

ECZANELERİN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİ İŞLEMESİNDE DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU


Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın (TEİS), Sağlık Bakanlığı tarafından 20/10/2016 tarih ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ‘Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’e açtığı davada Danıştay 15. Dairesi tarafından mevzuatlara aykırı olan maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.


TEİS Başkanı Ecz. Saydan, “Eczanelerimizde kullandığımız programlarda hastalara ait bilgilerin kayıtlı olması dahil bu bilgilerle ilgili birçok konuda hak kaybı ve mağduriyet yaşamamıza neden olabilecek düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması kararı verilmesi memnun edici” dedi.


Saydan, Danıştay’a açılan ve yürütmeyi durdurma kararı alınan dava konularını şöyle sıraladı:


“Eczacılar eczanelerinde reçete karşılarken İlaç Takip Sistemi ile bağlantılı eczane programları kullanmaktadırlar. Bu programlar vasıtasıyla eczacılar reçete kayıt defterlerini elektronik ortamda tutma imkânı bulmaktadırlar. Söz konusu programlar ve eczanelerin iç işleyişi sebebiyle kişisel sağlık verileri kaydedilmektedir.


Nitekim; 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ‘Eczane defter ve kayıtları’ başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasında; eczanede satışı yapılan tüm ilaçların elektronik ortamda kaydedileceği, bu kayıtların denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere saklanacağı düzenlenmiştir.


Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin 5. maddesinin 5. fıkrası “Sağlık hizmet sunucularında veri işleyen kişiler, kişisel sağlık verilerini sağlık hizmet sunucularının tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan her türlü sistemleri ile Bakanlığın ülke genelinde hizmet vermek amaçlı kurulan sistemleri dışında hiçbir yere kopyalayamaz veya kaydedemez.” şeklinde olup, yürütmesi durdurulan Yönetmeliğin ‘Merkezi sağlık veri sistemi’ başlıklı 14. maddesi ile birlikte eczacıların aslında hastaneler için belirlenen standartlar ile uyumlu yazılımlar kullanmak zorunda bırakılması, eczanelerdeki sağlık hizmet sunumunu aksatacağı gibi, eczanelerin kayıtlarının ve kayıt sisteminin bozulmasına neden olacaktır.


Eczacılar; tabi oldukları özel mevzuat gereği ilaç satışlarını İlaç Takip Sistemi’ne bildirmekte ve ilaçla ilgili kişisel sağlık verilerini senede iki defa yapılan denetlemelerde göstermek üzere eczanelerindeki bilgisayarlara kaydetmektedirler.

Kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti sağlanmaya çalışılırken eczacılar; özel mevzuatları ile çelişen ve uygulanması fiilen imkânsız bir yükümlülük altına sokulmuşlardı. Hukuka, hizmet gereklerine ve kamu yararına aykırılık taşıyan düzenlemelerin Sendikamızca öncelikle yürütmesinin durdurulması talep edilmiş, Danıştay tarafından da yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.”


Saydan, “TEİS olarak eczacılarımızın sıkıntılarında haklı mücadelemizi her zaman ve her platformda sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.


TEİS BASIN BÜROSU/21/09/2017

bottom of page