top of page

Eczanelerin e-arşiv ve e-fatura kesme sürelerine ilişkin düzenleme talebi hakkında

05/05/2020

TEİS2020/21

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu : Eczanelerin e-arşiv ve e-fatura kesme sürelerine ilişkin düzenleme talebi hk.

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca;

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “E-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde, bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun bulunduğu belirtilmiş, söz konusu uygulama 1/1/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

1/1/2020 Tarihinden önce eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesilecek kağıt fatura için takip eden ayın 15. gününe kadar müsaade edilmekteyken E-Fatura / E-Arşiv fatura uygulamalarıyla birlikte bu süre VUK’ta olduğu gibi 7 gün olarak belirlenmiştir. E-fatura ve E-Arşiv fatura uygulamalarında on-line olarak 7 günden daha eskiye dönük (eski bir tarihe ait) fatura kesilmesine sistem müsaade etmekte olmasına karşın bununla ilgili bir düzenleme olmadığı için eczanelerce 7 gün içerisinde SGK faturaları sonlandırılmaktadır.

Ancak; Ülkemizin yaşadığı yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep nedenine bağlı olarak eczanelerin sokağa çıkma yasaklarıyla beraber meydana gelen çalışma sürelerindeki kısalmaların yanı sıra ücretsiz maske dağıtımının meydana getirdiği iş yükü artışı da göz önünde bulundurularak eczanelerin SGK faturalarını kesme sürelerinde yeniden düzenleme yapılması yönünde üyelerimizden yoğun talep gelmektedir.

Bu çerçevede; eczanelerin yaşadıkları ağır iş yükünün yanı sıra mayıs ayının ilk 3 gününde sokağa çıkma yasağı nedeniyle reçete kontrolü ve eksikliklerinin giderilmesi için yeterli sürenin kalmadığı göz önünde bulundurularak, Sosyal Güvenlik Kurumunun Eczanelerle yapmış olduğu İlaç Alım Protokolüne de uygun olarak, E-fatura ve E-Arşiv fatura uygulamalarında eczanelerin müteakip ayın 15.gününe kadar fatura kesebilmeleri için gerekli düzenlemenin ivedilikle yapılarak yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

bottom of page