ECZANELERDEN TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİ SÖZLEŞMESİ EKİ YENİ TIBBİ MALZEME LİSTESİ (116 adet)


ECZANELERDEN TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİ SÖZLEŞMESİ EKİ YENİ TIBBİ MALZEME LİSTESİ (116 adet malzeme)

Değerli Üyelerimiz,

SGK tarafından 15.05.2017 tarihli duyuru yayınlanmış olup, düzeltmeler yapılmıştır. Kurumun yapmış olduğu duyuru ve Protokolün EK-6/8 numaralı eki olarak yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listesi” sehven hatalı bir şekilde yer almış olup, düzeltilmiş liste ve buna göre değişiklikler işlenmiş Protokol metni ekte yer almaktadır.

Önemle dikkatinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

15/05/2017

DUYURU

ECZANELERDEN TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİ SÖZLEŞMESİ EKİ TIBBİ MALZEME LİSTESİ

04/05/2017 tarihli “ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL” konulu Duyuru ile 03/05/2017 tarihinde Kurumumuz ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2017/1 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol ve ekleri yayınlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ekinde Protokolün EK-6/8 numaralı eki olarak yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listesi” sehven hatalı bir şekilde yer almış olup, düzeltilmiş liste ve buna göre değişiklikler işlenmiş Protokol metni ekte yer almaktadır.

04/05/2017 tarihli Duyuru ekinde yayımlanan EK-6/8 “Tıbbi Malzeme Listesi” başlıklı listenin ve “Değişiklikler işlenmiş Protokol” metninin dikkate alınmaması, yapılacak işlemlerde bu Duyuru ve eklerinin esas alınması gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yeni tıbbi cihaz listesi ve değişiklikler işlenmiş protokol için aşağıdaki dosyaları lütfen açınız.

YENİ tibbi cihaz listesi

DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ YENİ PROTOKOL

#onecikan