top of page

ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN DEVAMI HAKKINDA

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

06/04/2020 DUYURU ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN DEVAMI HAKKINDA

01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün “9.1. Bu Protokol 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Protokolün süresi 2+2 yıl olmak üzere 4 yıl olup; 31/03/2020 tarihine kadar geçerlidir. İlk 2 yılın sonunda genel değerlendirme görüşmeleri yapılır. Mali konular bir önceki yılın hesaplamaları yapılarak, bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenir. Revizyon görüşmelerine süre bitiminden en az 1(bir) ay, yeni dönem protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 3 (üç) ay önce başlanır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokolün imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi imzalanıncaya kadar bu protokol hükümleri geçerlidir.” maddesi uyarınca yeni dönem protokol görüşmelerine süresi içerisinde başlanılmış olmakla birlikte henüz yeni dönem protokolü imzalanmamıştır.

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesine ilişkin alınan tedbirler çerçevesinde söz konusu görüşmelerin ertelenmesine ve Protokolün süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Kurumumuz ve Türk Eczacıları Birliği arasında Ek Protokol imzalanmış olup bu düzenlemeler uyarınca mevcut Protokol hükümleri yenisi imzalanıncaya kadar geçerlidir. Mevcut Protokol kapsamında eczacılar ile yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır.

Kamuoyuna ve tüm ilgililere duyurulur.

Коментарі


bottom of page