top of page

ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA DUYURU

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 24.12.2019 tarihli duyurumuzda eczane faturalarının ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasının 01.03.2020 tarihinden itibaren karşılanan reçetelerde ve düzenlenen faturalarda zorunlu hale getirileceği duyurulmuştu. Uygulamaya dair Kuruma ulaşan tereddütler ve bilgilendirme talepleri üzerine aşağıda yer alan konuları açıklama ihtiyacı doğmuştur:

1- Reçete ve eki belgelerin elektronik ortama alınması işleminin reçetenin karşılandığı gün yapılması zorunluluğu olmayıp, bu belgeler eczaneler tarafından dönem sonlandırma işlemi yapılana kadar elektronik ortama aktarılarak MEDULA sistemine yüklenebilecektir.

2- Elektronik ortama aktarılan fatura ve eki belge asıllarının Kurumumuz tarafından saklanması ve arşivlenmesi işlemlerine devam edilecektir.

3- İnceleme esnasında reçete ve eki belgelerin elektronik ortamda eksikliğinin tespit edilmesi halinde eksikliğin de elektronik ortamda giderilebilmesi mümkün olacaktır. Bu sayede özellikle SSGM bulunmayan illerdeki eczaneler Kuruma fiilen müracaat etmeden iş ve işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceklerdir.

4- Ayrıca bürokrasinin azaltılması ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi bakış açısıyla, MEDULA eczane sisteminde oluşturulan belgelerin (Fatura bilgilerini içeren özet döküm listesi (3 nüsha), Reçete ve Hasta Döküm İcmal Listeleri (2 nüsha) vb.) yeniden elektronik ortama aktarılması veya teslimine gerek bulunmamakta olup yapılacak iş ve işlemlerde MEDULA Eczane Sisteminde oluşan kayıtlar esas alınacaktır.

5- Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra (eczanelerce elektronik imza kullanımı ve video konferans altyapısının kurulması) fatura itiraz değerlendirme komisyonu işlemlerinin de bu yolla sisteme yüklenen belgeler ve video konferans uygulaması kullanılarak yapılması planlanmaktadır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Comments


bottom of page