top of page

Eczane Destek Personeli Yetkilendirme Sınavı 16 Mart 2014 Tarihinde Yapılacaktır


teknisyen

Eczane Destek Personeli Yetkilendirme Sınavı 16 Mart 2014 Tarihinde Yapılacaktır

                                         T.C.

                        SAĞLIK BAKANLIĞI

                   Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 99910406/770/2014.5363.3321                                22.01.2014

Konu : Eczane Teknikerliği Yetkilendirme Sınavı

İlgi: 08.11.2013 tarihli ve 36756 sayılı yazımız.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi uyarınca Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen eczane destek personeli yetkilendirme teorik ve uygulama eğitimi 15 Şubat 2014 tarihinde sona erecektir. Eğitime katılanların sınavları 16 Mart 2014 tarihinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

1. Sınava 19 Mayıs Üniversitesi uzaktan eğitim sistemine kayıt yaptırıp 265 saatlik teorik eğitimin yanı sıra eczanelerdeki 265 saatlik uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayanlar katılabileceklerdir. Aday gerek 265 saatlik teorik eğitimi gerekse eczanedeki uygulama eğitimini başarıyla tamamlamadığı takdirde sınava katılamayacaktır.

2. Adayın sınava katılıp katılmayacağının belirlenmesi için eğitimin tamamlanmasıyla birlikte sistem üzerinden teorik derslere 265 saat devam edip etmediği kontrol edilecektir.

3. Öte yandan aday uygulamanın yapıldığı eczanenin eczacısı tarafından doldurulup imzalanmış ve kaşelenmiş olan ilgi yazımız ekindeki (Ek:1) Eczane Destek Personeli Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Formunu en geç 19 Şubat 2014 günü mesai bitimine kadar bizzat bulunduğu il sağlık müdürlüğüne teslim edecektir.

4. Uygulama eğitiminde başarılı olduğu belirtilen adayların listeleri il sağlık müdürlüğünce en geç 21 Şubat 2014 gününe kadar ilgi yazımız ekinde gönderilen ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak excel formatında shgm.egitim@saglik.gov.tr adresine (Ek:2) elektronik olarak, ayrıca resmi yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilecektir. Formlar il müdürlüğünde saklanacaktır.

5. İl sağlık müdürlüklerinin söz konusu listelerine ad, soyad, T.C. kimlik numaralarını yazarken azami derecede dikkatli olmaları ve listeleri mutlaka 21 Şubat 2014 günü mesai saati bitimine kadar belirtilen elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

6. İller tarafından gönderilen listeler 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne gönderilecek ve adaylar 25-28 Şubat 2014 tarihleri arasında 19 Mayıs Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi (www.uzem.omu.edu.tr) üzerinden sınava girmek istediği sınav merkezini tercih edeceklerdir.

7. Sınav 16 Mart 2014 Pazar günü 13.00-15.30 saatleri arasında Adana, Ankara,Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Sivas, Muğla, Erzurum, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde yapılacaktır.

8. Belgelendirmeleri kaydıyla yasal mazeretleri nedeniyle sınava katılamayan veya sınavda başarılı olamayanlara daha sonra duyurulacak bir tarih ve yerlerde bir sınav hakkı daha verilecektir.

9. Sınavda 100 (Yüz) üzerinden en az 60 (Altmış) puan ve üzeri alanlar yetki belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Gerekli duyurularla söz konusu iş ve işlemlerin ivedilikle yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan.a.

Genel Müdür V

EK-1

ECZANE DESTEK PERSONELİ UYGULAMALI EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

(Bu form; uygulamalı pratik eğitimin yapıldığı eczanenin eczacısı tarafından değerlendirilecektir.)

………………………………………. TC Kimlik Numaralı ……………………………………………… isimli eczane destek personeli adayı eczanemde aşağıdaki başlıkları içeren uygulamalı eğitimi almıştır. Uygulamalı eğitim sonrası tarafımca yapılan değerlendirme aşağıda belirtilmiştir. Yeterlik Alanları

Yeterli

Yetersiz

1Hijyen bilgisi

2İş önlüğü

3Araç, gereç ve ekipman bilgisi

4Laboratuvar temizliği ve düzeni

5Laboratuvar malzemeleri bilgisi

6İş güvenliği önlemleri bilgisi

7Standart ölçü ve ölçme sistemleri bilgisi

8Tartım bilgisi ve hassas terazi kullanımı

9İlk yardım bilgisi

10İşletmecilik bilgisi

11Yasal düzenlemeler hakkında bilgi

12Temel muhasebe bilgisi

13Bilgisayar uygulamalarına ait bilgiler

14Organizasyon yeteneği

15Meslek ahlakına sahip çıkma

16Sır saklama

17İkna yeteneği

18Ekip çalışmasına uygunluk

19Karar verme

20Dinleme yeteneği

21Eczane içi iletişim becerisi

22Hastalarla iletişim

23Itriyat ve kozmetik ürün bilgisi

24Reçete okuyabilme

25Reçete karşılayabilme

26İlaç saklama, depolama ve etiketleme bilgisi

27Majistral ilaç yapımı, etiketlenmesi, ambalajlanması

28Envanter ve kayıt işlemleri

29Stok kontrol

30Soğuk zincir bilgisi

Not: Aday yukarıdaki maddelerin en az % 60’ında yeterli olduğu takdirde başarılı olarak değerlendirilecektir.SONUÇ: ☐ BAŞARILI☐ BAŞARISIZ

Eczane Adı                            :

Eczacı Adı Soyadı  :

İmza ve Kaşe                        :

EK-2

………………………….. VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ECZANE DESTEK PERSONELİ UYGULAMALI EĞİTİM LİSTESİ

NO

ADI

SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

BAŞARILI

BAŞARISIZ

#onecikan

bottom of page