top of page

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK (yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunmas


genelge

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

Bilindiği üzere Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması hakkında tarafınızca yapılacak işlemlerde birlik sağlanması amacıyla konu hakkında düzenlenen 28/05/2014 tarih ve 64939 sayılı Genelge ekte yer almaktadır.

Ayrıca mezkûr Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güncellenmiş Eczane Denetim Formu ekte yer almakta olup eczane denetimlerinde mezkûr Yönetmelik hükümleri ile birlikte söz konusu formun göz önünde bulundurulması ve varsa web sitenizde yer alan denetim formlarının güncellenmesi gerektiği önemle duyurulur.

     T.C.

                                                                       SAĞLIK BAKANLIĞI

                                                             Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Konu: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

Giden Evrak Tarihi: 28.05.2014 /Giden Evrak No: 64939/Sayı : 81776946-513.01.01

… VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        Yönetmeliğin 20 nci maddesi 2 nci fıkrasında “Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması gerekir. ”hükmü,

4 üncü fıkrasında ise “Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin tanımlar bölümünde bağımsız dükkan “yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesinde dükkân veya işyeri olarak kaydedilmiş mekân” olarak tanımlanmaktadır.

         Bu doğrultuda eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması hakkında İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılacak işlemlerde birlik sağlanması amacıyla konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

       Eczane olarak kullanılacak binanın yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinde dükkân veya işyeri olarak kaydedilmiş olması gerektiği, ayrıca ekte bulunan yazıda yer aldığı şekilde söz konusu dükkanlar için ilgili Belediyeden alınacak yazılarda “2981/3290 sayılı yasanın Geçici 2. Maddesinin a) bendinde belirtilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni alınmış sayılan yapılardan olduğu” ifadesinin yer alması durumunda bu yazının yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatı yerine kabul edilebileceği hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

 Dr. Saim KERMAN

Kurum Başkanı

Comments


bottom of page