ECZACILAR:SGK BİZİ SİGORTASIZ ÇALIŞTIRIYOR.


TÜM Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS), SGK ile anlaşmalı eczanelerde çalışan sigortalıların prim desteğinden yararlanması için yasa değişikliği talep etti.

Milletvekillerine önceki gün gönderilen mektupta şunlar kaydedildi: “SGK ile anlaşmalı eczanelerin tamamı yürürlükteki Sağlık Uygulama Tebliği ve Eczane İlaç Alım Protokolü kapsamında eczanelerine ilaç almak için başvuran sigortalı hak sahiplerinden SGK adına muayene ücreti tahsilatı yapmakta, muayene ücretleri hakkında bilgi vererek açıklama yapmakta, dolayısıyla da ilaç ve eczacılık hizmetinin yanı sıra SGK adına da hizmet vererek mesai harcamaktadır. Bu hizmetin karşılığı SGK tarafından Eczane Hizmet Bedeli adı altında ödeme yapılmasına karşılık eczane çalışanlarının SSK primleri için herhangi bir destek verilmemekte, SGK bu hizmeti veren eczane personelini adeta sigortasız çalıştırmaktadır.

Tüm sektörlere işsizliği önlemeye yönelik işçi istihdamlarında çeşitli kolaylıklar ve destekler sağlanırken eczanelerin işsizliği önlemeye ve işçi istihdamına katkı sağlamasına neden olan SGK uygulamaları dolayısıyla zorunlu olarak istihdam ettiği personel için destek sağlanmıyor olması, Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, sigorta primi karşılanmadan alınan hizmet bedeli için prim desteği sağlanmayarak söz konusu primin eczacılara ödettirilmesi de Anayasa’nın angarya yasağına aykırı bir durum oluşturmaktadır.

HÜRRİYET GAZETESİ – 23/04/2018

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/eczacilar-sgk-bizi-sigortasiz-calistiriyor-40813849

#onecikan