top of page

ECZACI TEKNİSYENLİĞİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA YAPILAN BAŞVURUMUZ.


teknisyen

ECZACI TEKNİSYENLİĞİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Değerli Üyelerimiz,

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6454 sayılı Kanun ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 7. maddesine eklenen “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.” şeklindeki düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede daha önce sertifika alamamış olanlar için son bir defaya mahsus yeni bir hak tanınmış olup, bu hak mevzuatta yapılan düzenlemenin amacına ve hukuka aykırı bir şekilde kısıtlanarak sadece 2011 – 2012 Temmuz ayları arası çalışanlarla sınırlı tutulmuştur.

Mesaimizi , tüm sevinç ve üzüntülerimizi paylaştığımız, emeğiyle insan sağlığına hizmet eden teknisyenlerimizden yıllardır çalışmalarına rağmen daha önce teknisyenlik eğitimi ve sertifikasını çeşitli mazeretleri nedeniyle alamamış olanlar ve bu arkadaşları çalıştıran üye meslektaşlarımız söz konusu uygulama ile ciddi bir hak kaybı ve mağduriyetle karşı karşıya bulunmaktadır.

         Bu durumda olanların hak kayıplarının telafisi için sendikamızca T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmış olup, yapılan başvuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

                                                                                                                      21/01/2013

                                                                                                                      TEİS2013-08

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Konu : Eczacı teknisyenliği eğitimlerine başvurular hk.

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6454 sayılı Kanun ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 7. maddesine eklenen “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.” şeklindeki düzenleme ile, eczanelerde çalışan personeller eczane teknikeri olarak tanımlanmış ve sertifikası olmayan bir personel olması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulaması yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede daha önce sertifika alamamış olanlar için son bir defaya mahsus yeni bir hak tanınmış olup, bu hak Başkanlığınızca 2011 – 2012 temmuz ayları arası çalışanlarla sınırlı tutulmuştur.

Ancak, sağlanan bu hakkın, 2011 temmuz-2012 temmuz ayları arası ile sınırlandırılması birçok mağduriyeti de beraberinde getirmiştir.Kaldı ki, değişiklik yapılan Kanun maddesi, “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan” amir hükmünü getirmekte ve belirli bir tarih aralığında eczanede çalışmış olma şartı istememektedir.

Bu nedenle uzun yıllar eczanelerde çalışmış olmasına rağmen, daha önce teknisyenlik eğitimi ve sertifikasını çeşitli mazeretleri nedeniyle  (askerlik, evlenme, doğum vb nedenlerle) alamamış olan eczane çalışanları ve bu  kişileri eczanelerinde istihdam eden meslektaşlarımız,söz konusu düzenleme ile ciddi bir hak kaybı ve mağduriyetle karşı karşıya bulunmaktadır.

Bu nedenle, söz konusu eğitime katılacak eczane çalışanları için, 12/07/2012 tarihinden önce bir eczanede en az 1 yıl süreyle çalışmış olmasının yeteceği  yönünde bir açıklamanın ivedilikle yapılması yaşanan mağduriyetleri giderecektir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                         GENEL BAŞKANI

Comentarios


bottom of page