top of page

ECZACI TEKNİSYENLİĞİ BAŞVURULARI HAKKINDA..


teknisyen

ECZACI TEKNİSYENLİĞİ BAŞVURULARI HAKKINDA

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MESLEKTAŞLARIMIZ,

Bildiğiniz üzere, eczanelerimizde Eczacı Teknisyeni olarak çalışan mesai arkadaşlarımızın sertifikaları ile ilgili olarak sizlere yetkili makamlara yaptığımız başvurumuz hakkında bilgi vermiştik.

Bu konu ile ilgili olarak, sizlerle ve eczane teknisyen ,tekniker ve kalfa arkadaşlarımızla yetkili kurumla yapılan yazışma ve görüşme sonucu alınan bilgiyi paylaşmak istiyoruz.

İlgili birimle yaptığımız görüşme sonucu; Daha önce açılmış ve tamamlanmış olan eğitimlerden bu güne kadar 27.994 teknisyen arkadaşımız Eczane Teknisyeni Sertifikası almaya hak kazanmış ve almıştır. Bunların 17753 Erkek,10241 Kadındır..

Bu arkadaşların ,bir daha başvuru yapıp sınava girmelerine GEREK YOKTUR. ALDIKLARI BELGELER YETERLİDİR.

Daha önce teknisyenlik eğitimi ve sertifikasını çeşitli mazeretleri nedeniyle alamamış, yani eğitimlere katılmamış olanlar için başvuru süresi 1 şubat 2013 tarihine kadar uzatılmıştı.

Başvurmamış arkadaşlar, Kanundaki 12/07/2011 ve 12/07/2012 tarihleri arasında yasal mazereti olanlar ( örneğin ;doğum veya askerlik ,hastalık gibi) bunların belgeleri ve daha önce en az 1 yıl çalıştıklarını gösteren belge ile 8 -15 şubat 2013 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerindeki listeleri kontrol ederek ,başvuruda bulunabilirler.

Bizlerin ve teknisyen arkadaşlarımızın itiraz ettiği (12/07/2011-12/07/2012 tarihleri arasıyla sınırlandırılan)  bir yıllık süre için yapılan görüşmede kanunu bu şekilde yorumlamalarının nedeni sorulduğunda; kanunda diğer mesleklerde (diş teknisyenleri için) süre 5 yıl olduğu halde, eczane teknisyenlerinde sürenin 1 yıl olarak belirlenmesi, kanunun eczacı teknisyenleri için verdiği hakkı son bir yılla sınırlı olarak yorumlanması ve uygulanmasına neden olduğu anlaşılmıştır.

1 Şubat tarihine kadar yapılmış yeni müracaatların listeleri, 22 şubat 2013 tarihinde Bakanlığa gönderilecektir.

Eczane Teknisyen dernekleri , sertifikası olmayan ve son başvurusu kabul edilmeyen teknisyen arkadaşların isim listelerini ve sayılarını net olarak sendikamıza bildirecek olurlarsa ,TEİS olarak kendilerine yardımcı olmak için gerekli çalışma yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan son duyuru aşağıda bilginize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

Comments


bottom of page