ECZACI MİLLETVEKİLLERİNE GÖNDERİLEN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİMİZ (Eczanelerin SSK prim desteğinden ya
ECZACI MİLLETVEKİLLERİNE GÖNDERİLEN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİMİZ (Eczanelerin SSK prim desteğinden yararlanması için 4447 Sayılı Kanunda değişiklik yapılması talebi)

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere eczanelerimizde SGK adına muayene ücreti tahsil etmekte, bu hizmeti verirken ciddi sıkıntılar çekmekte ve gerek bizlerin gerekse çalışanlarımızın eczane mesailerinde ciddi zaman alan bu uygulama sonucu SGK adına çok fazla mesai harcamaktayız.

TEİS olarak ,TBMM’ de bulunan değerli milletvekili meslektaşlarımızdan çalışan sigortalı personelimiz için eczanelerimize prim desteği sağlanması amacıyla 4447 sayılı kanunda değişiklik yapılması talebiyle yazılı başvuruda bulunulmuş olup, Meclisteki milletvekili meslektaşlarımıza gönderilen yazılı başvuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YAZILI BAŞVURUMUZ

Sayın Vekilimiz ……….

Konu : SGK ile anlaşmalı eczanelerde çalışan sigortalıların prim desteğinden yararlanması için 4447 Sayılı Kanunda değişiklik yapılması talebi hk.

         Bilindiği üzere ülke genelinde hizmet veren SGK ile anlaşmalı eczanelerin tamamı yürürlükteki Sağlık Uygulama Tebliği ve Eczane İlaç Alım Protokolü kapsamında eczanelerine ilaç almak için başvuran sigortalı hak sahiplerinden SGK adına muayene ücreti tahsilatı yapmakta, muayene ücretleri hakkında bilgi vererek açıklama yapmakta, dolayısıyla da ilaç ve eczacılık hizmetinin yanı sıra SGK adına da hizmet vererek mesai harcamaktadır.

         Bu hizmetin karşılığı olarak SGK tarafından eczanelere Eczane Hizmet Bedeli adı altında ödeme yapılmasına karşılık eczane çalışanlarının SSK Primleri için herhangi bir destek verilmemekte, SGK bu hizmeti veren eczane personelini adeta sigortasız çalıştırmaktadır.

         Tüm sektörlere işsizliği önlemeye yönelik işçi istihdamlarında çeşitli kolaylıklar ve destekler sağlanırken eczanelerin işsizliği önlemeye ve işçi istihdamına katkı sağlamasına neden olan SGK uygulamaları dolayısıyla zorunlu olarak istihdam ettiği personel için destek sağlanmıyor olması Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, sigorta primi karşılanmadan alınan hizmet bedeli için prim desteği sağlanmayarak söz konusu primin eczacılara ödettirilmesi de Anayasa’nın angarya yasağına aykırı bir durum oluşturmaktadır.

         Diğer yandan ; SGK ile anlaşmalı eczanelerin 7 gün 24 saat verdiği kesintisiz hizmetin Sosyal Güvenlik Kurumu’na sağladığı fayda uygulanacak prim desteğinin 4 katından fazladır.  Zira SGK’nın eczaneler olmasa muayene ücreti tahsilatı için ülkenin 25 bin noktasında oluşturacağı tahsilat veznelerinde çalışacak ve istihdam edilecek personelin toplam sayısı 100 binin üzerinde olacağından, neredeyse sıfır kaçak ve kayıpla yapılan tahsilatta SGK adına görev yapan eczane personelinin sigorta priminin SGK tarafından ödenmesi kurumu zarara uğratmayacağı gibi adeta  sigortasız işçi çalıştırır pozisyona düşmekten de kurtaracaktır.     

         Bu sebeple 4447 Sayılı Kanuna eklenecek Geçici Maddeler ileMuayene Ücreti Tahsilatının eczaneler tarafından yapıldığı süre boyunca eczane çalışanlarının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarın, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacağı ve destek tutarının Fondan karşılanacağı, ücretlerinin içinde bulunulan yılın uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edileceği “ yönünde yasal düzenleme yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

         Saygılarımla…

Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                              GENEL BAŞKANIYAZILI BAŞVURUDA BULUNDUĞUMUZ ECZACI MİLLETVEKİLLERİMİZ

AK PARTİ

1. Öznur Çalık (Malatya)

2. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt (Çorum)

3. Nursel Reyhanlıoğlu (Kahramanmaraş)

4. Hacı Bayram Türkoğlu (Hatay)

5. Mustafa Açıkgöz (Nevşehir)

6. Reşit Polat (Kilis),

CHP

1.Özgür Özel (Manisa)

2.Bülent Yener Bektaşoğlu (Giresun)

3. Erkan Aydın (Bursa)

#onecikan