top of page

Eczacılar ve öğrenciler BirGün’e konuştu: Mevcut düzenlemeden kimse memnun değil


Eczacılar ve öğrenciler BirGün’e konuştu: Mevcut düzenlemeden kimse memnun değil

2012’de yapılan yasal düzenlemeyle eczane açmak nüfusa bağlandı. Eczacılık okuyan öğrenciler ise tedirgin. Büyük şehirlerde yeteri kadar eczane olduğunu belirten öğrenciler, küçük şehirlerde ise nüfus azlığı nedeniyle sıkıntı yaşayacaklarını belirtti.

Üniversitelerin sayısının artmasına rağmen yeteri oranda iş imkanı bulamayan meslek gruplarına eczacılık da eklendi. Bununla birlikte bir de yasal düzenlemelerle eczacılık mezunlarının iş bulmasını zorlaştıracak adımlar atılınca iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

2012’de yapılan yasal düzenlemeyle eczane açmak nüfus sayısı şartına bağlandı. Artık 3500 kişiye yalnızca bir tane eczane düşecek. Daha önceki mezunları bağlamayan bu yasal düzenleme bu seneden itibaren mezun olacak kişiler için geçerli olacak. Eczacılık öğrencileri, eczacılar ve Türk Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) ile bu düzenlemenin ne getireceğini konuştuk.

BirGün’e konuşan ve ismini vermek istemeyen eczacılık fakültesinden bir öğrenci “Yasanın bu şekliyle büyükşehirlerde eczane açmamız neredeyse imkansız. Çünkü şu an bu nüfus sayısına göre eczaneler açılmış durumda. Küçük şehirlerde ise nüfus azlığı nedeniyle eczane açamıyoruz. Yani şöyle bir durum var aslında: Büyükşehirlerde eczane fazlalığı nedeniyle küçük şehirlerde ise nüfus azlığı nedeniyle yeni mezunların eczane açması çok çok zor” dedi.

Devir yoluyla eczane açabiliriz Eczane açmalarının ancak devir yoluyla mümkün olacağını belirten eczacılık fakültesi öğrencisi “Bizim eczane işletmemiz ancak devir yoluyla gerçekleşebilir. Kapanmak üzere olan veya artık emekli olmak isteyen eczacıların işlettiği eczaneleri araştırıp ona göre hareket etmemiz lazım. Çünkü örneğin İstanbul’da fazladan 140 tane eczane var. Önce bunlar kapanacak sonra sıra bana gelecek ben de ancak böyle eczane açabileceğim. Bunun yerine kapanmak üzere olan eczaneyi keşfediyoruz. Zaten ilan veriyorlar eczaneyi kapatacaklarına dair. Kendi eczane açma ruhsatlarını bize devredebiliyorlar. Biz bu şekilde de eczane sahibi olmaya çalışıyoruz. Şu an bu sistemde en mantıklı olan da bu” ifadelerini kullandı.

Kontenjanlar azaltılmalı TEİS Başkanı Nurten Saydan ise “Bu düzenlemenin getirilmesinin en önemli sebebi ülkemizde eczane dağılımının eşit, adaletli ve düzgün olmaması, bazı bölgeler ile büyük şehirlerdeki eczane sayısıyla ülkemizin diğer bölgelerindeki eczane sayıları arasında uçurum olmasıdır. Ülkemizde bulunan eczanelerin, ülke sathında eşit olarak dağılımı, verilecek hizmet için de, vatandaşlarımızın ulaşımı için de çok önemlidir” dedi.

Düzenlemeye rağmen eczacılık fakültelerinin açılmaya devam ettiğini belirten Saydan şu ifadeleri kullandı “Maalesef ülkemizde eczacılık fakülteleri ve mezun sayısı ihtiyacın çok üstündedir.

TEİS olarak YÖK’ten beklentilerimiz; Öğrencisi olmayan fakat açılmış olan eczacılık fakültelerinin standartları belli kriterlere ulaşmadan öğrenci alımına müsaade edilmemesi, öğrenci almaya müsait fakültelerin taban puanlarının yükseltilmesinin sağlanması, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 9 bin fazla “eczacı” olacağı öngörüsünden hareketle; mesleğimizin geleceği ve işsiz eczacı ordusu oluşmaması için eczacılık fakülteleri kontenjanlarındaki sayıların azaltılmasıdır.”

Mezunların istihdamı düşünülmüyor İşsiz mezun sayısının her sene arttığını ifade eden Saydan “Uzun yıllardır her ile bir üniversite açılması neredeyse devlet politikası haline gelmiştir. Mezunların nerede istihdam edileceği düşünülmeksizin uygulanan yanlış politikadan vazgeçilerek sorunun kaynağından halledilmesi gerekmektedir.

Eczane sayısının fazla olmasından dolayı eczane sayılarına kısıtlama getirildiyse, aynı şekilde eczacılık fakültelerinin öğrenci kontenjanlarının da sınırlandırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Saydan eczacılar için getirilen sadece bir kez eczane açabilme hakkı içinse şu ifadeleri kullandı: “Uygulanan kısıtlamanın adil ve devamlı olması için mevcut eczane açmış eczanelere uygulanan sınırlamadan dolayı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir. Özellikle tayinler nedeniyle eş durumundan yaşanan sıkıntılar çok fazladır. Ayrıca kentsel dönüşümlerde, nakil hakkının ilçe bazlı olması yüzünden sorun yaşanmaktadır. Büyükşehirlerin planlarında caddenin 2 tarafı farklı ilçeler olarak görülmekte olduğundan caddenin diğer tarafına bile geçildiğinde ilçe değişikliği mağduriyeti yaşanmaktadır. 2013 yılında eczacılık fakültelerine giren öğrenciler 1 sene yardımcı eczacılık yapmadan Eczacı Yerleştirme Sistemi denilen sisteme başvuramıyorlar. Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından aşağı olmamak üzere ücret ödenmesinin zorunlu tutulmuş olması da yeni mezun eczacıların eczane açmasını oldukça zorlayacak bir düzenlemedir.”

Eczacı Onur Uran ise yasanın bu şekliyle hem eczacıları hem de öğrencileri kötü etkilediğini belirtti. Uran, “Öğrenciler için eczane açmak zorlaşacak evet sıraya girmek zorunda kalacaklar ve devir beklemek mecburiyetindeler. Bu da işsiz eczacılar sorununu ortaya çıkaracak. Bizim içinse şöyle bir sıkıntı var. Artık sadece bir defa eczane açabileceğiz. Eczanemizi devredip başka bir şehre taşınmak zorunda kaldığımızda yeni eczane açamayacağız. Eşimiz memur olsa ve başka bir yere tayini çıksa onunla gidemeyeceğiz. Bu da tabii bizim için sıkıntı doğuruyor” dedi.

BİRGÜN GAZETESİ –   21/01/2018

Comentários


bottom of page