top of page

e-TEBLİGAT SÜRESİ 01.04.2016 TARİHİNE UZATILDI.


images

Değerli Üyelerimiz,

Sizleri daha önce e-tebligat konusunda sitemizden bilgilendirmiştik.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-tebligat için başvuru tarihi 01.04.2016 tarihine uzatılmış olup değişikliği yapan Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ  Değişikliği aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı işverenler Sendikası )29 Aralık 2015 SALIResmî GazeteSayı : 29577TEBLİĞMaliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ

(SIRA NO: 467)

27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve  “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

NOT:Tarihin uzatıldığı TEBLİĞ MADDELERİ  5.1.ve 5.2 ve 10. MADDE :

5. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme

5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi

5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi

10. Diğer Hususlar

BÖLÜMLERİNDEKİ 01.01.2016 TARİHİ 01.04.2016 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

bottom of page