E-Reçeteye Geçiş İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru

TİTCK İyi Farmakovijilans Uygulamaları (GPVP) Denetim Birimi 1 Haziran 2018 tarihinde “İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine” şeklinde yayımladığı “E-Reçeteye Geçiş İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru” konulu duyuru ile aşağıda sunulan talimatname gereği 15.05.2018 tarih ve 2018/2 (e.90391) sayılı Genelge ile ilan edilen e-reçeteye geçiş işlemlerinin 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren (*) uygulanacağını duyurmuştur. 

Kurum Açıklaması: (*) Sağlık hizmet sunucuları ve entegrasyon firmalarının e-reçeteye geçiş işlemlerinin takvimlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızla iletişime geçmesi gerekmektedir. E-reçeteye geçiş işlemleri zikredilen tarih itibariyle tüm ülke sathında defaten yapılmayacak olup entegrasyon işlemlerini tamamlayan ve müracaatta bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından başlamak üzere tedricen yapılacaktır.

Kurum talimatnamesi için tıkayınız.

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS