EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU !


SGK

Eşdeğer İlaç Uygulamasına İlişkin Duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Eşdeğer İlaç Uygulamasına ilişkin duyuru yayınlanmıştır.Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 03.09.2014

DUYURU

EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 – Eşdeğer ilaç uygulaması başlıklı maddesinin (2) numaralı fıkrasının ç) bendinde belirtilen “Taban birim fiyat uygulaması”na ilişkin Kurumca belirlenen ilk gruplar aşağıda yer almaktadır.Eşdeğer grubu Etken madde E267APantoprazolE004BAmoksisilin – klavulanik asitE239BKandesartan sileksetilE274AKlopidogrelE040CMetformin hidroklorürE172HMetoprolol süksinatE062ASefuroksim aksetilE455BDeksketoprofen trometamolE594ATenofovir disoproksil fumaratE499ASefdinirE392ARabeprazol sodyumE004GAmoksisilin – klavulanik asitE063DSefuroksim sodyumE360DGabapentinE327CMontelukast sodyum

Bu gruplar için söz konusu uygulama 01 Ekim 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Uzm. Dr. İsmet KÖKSAL

Genel Müdür.

#onecikan