DUYURU:2018/2. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

12/09/2019

DUYURU

2018/2. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

Bilindiği üzere, 4/9/2019 tarih, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler açısından aşağıda yer alan maddeler de dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

A-Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinin (a) alt bendi kapsamında yer alan “Bosutinib” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

B-Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (aa) bendi kapsamında yer alan “Beksaroten topikal” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir. Düzenlenecek raporlar için “Üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az 3 dermatoloji uzmanının yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden üçüncü basamak sağlık kurumlarında dermatoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır…” içerikli (b) alt bendi esas alınacaktır.

C-Tebliğin 4.2.13.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında “Tenofovir alafenamid fumarat” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

Ç- Tebliğin 4.2.25 numaralı maddesi kapsamında “gabapentin” ile “pregabalin” etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerli olup bu sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacaktır.

D- Tebliğin 4.2.35 numaralı maddesi kapsamında “gabapentin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerli olup bu sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacaktır.

E- Tebliğin 4.2.35.A numaralı maddesi kapsamında “pregabalin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerli olup bu sağlık kurulu raporuna istinaden romatoloji, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya beyin cerrahisi uzman hekimlerince, Tebliğin 4.2.35.B numaralı maddesi kapsamında “pregabalin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerli olup bu sağlık kurulu raporuna istinaden romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya algoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacaktır.

F- Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerli olup bu rapora istinaden 6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

G- Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında bupropiyon HCl, vortioksetin ve agomelatin içeren ürünler ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerli olup bu rapora istinaden psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

Ğ– Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol veya paliperidon içeren ürünler ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerli olup bu rapora istinaden psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

H-Tebliğin 4.2.24.B numaralı maddesi kapsamında yer alan etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir. I- Tebliğin 4.2.49 numaralı maddesi kapsamında yer alan etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

İ- Tebliğ eki “EK-4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” 5.1.5 numaralı maddesinde yer alan “mepolizumab” etkin maddeli ilaçlar açısından; halen tedaviolmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

J- Tebliğ eki “EK-4/F Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi” 37 nci maddede yer alan “Alprostadil 10 ve 20 mcg/ml”, 47 nci maddede yer alan “Deferasiroks”, 77 nci maddede yer alan “fludrokortizon” ile 78 nci maddede yer alan “intratekal baklofen” etkin maddeli ilaçlar açısından; halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

#onecikan