top of page

Doktor Bilgilendirme Mektubu: ANAGRELİD

ANAGRELİD İÇEREN İLAÇLAR: TEDAVİNİN ANİDEN KESİLMESİ ÜZERİNE SEREBRAL ENFARKTÜS DÂHİL TROMBOZ RİSKİ


Sayın Doktor,

Bu mektubun amacı, anagrelid içeren ilaçlarla tedavinin aniden kesilmesi üzerine serebral enfarktüs dâhil tromboz riski hakkında sizleri bilgilendirmektedir. Bu mektup, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tâbi Maddeler Dairesi ile mutabık kalınarak hazırlanmıştır. Bu mektuba www.titck.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.


Özet

  • Anagrelid tedavisinin aniden kesilmesi üzerine serebral enfarktüs dâhil olmak üzere trombotik komplikasyon riskinde artış meydana gelmektedir.

  • Trombosit sayısında ani artış ve serebral enfarktüs gibi potansiyel olarak ölümcül trombotik komplikasyonlar riski nedeniyle tedavinin aniden kesilmesinden kaçınılmalıdır.

  • Doza ara verilmesi veya tedavinin kesilmesi durumunda trombosit sayılarını sık aralıklarla takip edin.

  • Hastalara, serebral enfarktüs gibi trombotik komplikasyonları düşündüren erken belirti ve semptomları nasıl tanıyacaklarını ve semptomlar ortaya çıkarsa tıbbi yardım almaları konusunda tavsiyelerde bulunun.

DUYURU BAĞLANTISI:
Comments


bottom of page