Diş tabibi, eczacı ve diğer personel ihtiyacı hakkında duyuru !


Diş tabibi, eczacı ve diğer personel ihtiyacı hakkında duyuru

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Diş tabibi eczacı ve diğer personel ihtiyacı hakkında duyuru yayımlanmıştır.Duyuruda; Kamu kurum ve kuruluşlarına istihdamı düşünülen diş tabibi,eczacı ve diğer personel ihtiyaçlarının bakanlığa bildirilmesi istenmektedir.Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında mevcut Mevzuat Çerçevesinde İstihdamı Düşünülen Diş Tabibi Eczacı ve Diğer Personel İhtiyacı Hakkında Duyuru

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1’inci maddesi gereğince Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut mevzuat çerçevesinde istihdamı düşünülen diş tabibi eczacı ve diğer personel ihtiyacının 22.03.2013 tarihi mesai bitimine kadar ekteki formata uygun bir şekilde resmi yazı ve elektronik olarak shgm.insangucuplan@saglik.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Duyuru aslı için tıklayınız.

#onecikan