top of page

DEPREM ZARAR TAZMİNİ BİLGİ NOTUDEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MESLEKTAŞLARIMIZ,

Deprem zarar tazmini için yapılabilecekler;


OHAL bölgesinde dava açma/şikayet/itiraz vb. süreler 06/04/2023 tarihine kadar durduruldu. Bu tarihe kadar zarar tespitlerinin ne şekilde yapılacağına, nereye başvurulacağına, zayi belgelerinin alınmasına dair birtakım genelge vb. düzenlemeler yayımlanacaktır.

Hiçbir düzenleme yapılmasa bile, mevcut yasalara göre yapılabilecekler şunlar:


1) Eczanesinde kiracı olan deprem nedeniyle, iş yeri yıkılan ya da hasara uğrayan eczacılar mal sahibine tazminat davası açabilir. Yapı sahibinin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur, her türlü özeni göstermiş olmasına rağmen yapım bozukluğunu öğrenememiş olsa da tazminle yükümlüdür.


2) Eczanesinde ilaçlarına el konulan eczacı, 7269 sayılı Kanun m.6/1 kapsamında ilaçlarına el konulduğunu belirterek Valilikten/Kaymakamlıktan bedellerinin ödenmesini isteyebilir.


3) Eczanesi yağmalanan eczacı, bu zararın giderilmesini idareden ister, olumsuz cevap alınması halinde idare mahkemesinde tam yargı davası açabilir.


4) Eczacı eczanenin mal sahibiyse ve Dask yaptırmışsa, kimlik fotokopisi ve tapu evrakı ile teminat tutarını isteyebilir. (ALO DASK 125)


TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )


Comments


bottom of page