top of page

SENDİKAMIZCA YD ALINAN DANIŞTAY DAVASI HAKKINDA SGK DUYURUSU


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Sendikamızca Danıştay 10. Dairesince Terapötik Referans (TR) için yürütmenin durdurulmasına (YD) karar verilmişti.

Kurum tarafından Danıştay Kararı hakkında yayınlanan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.


TEİS YÖNETİM KURULU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

DANIŞTAY KARARI HAKKINDA


Danıştay Onuncu Dairesinin 13.12.2022 tarihli ve 2021/7184 Esas numaralı kararı ile 13.12.2022 tarihli ve 2021/7638 Esas numaralı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin onuncu maddesiyle değişik 4.4.2. maddesinin yürütülmesi durdurulmuştur. 14/04/2023 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.DUYURU
.pdf
Download PDF • 100KB


bottom of page