top of page

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİNE AİT KILAVUZDA DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA DUYU


SGK

Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuz’da düzenleme

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuz’da düzenleme yapılması hakkında duyuru yayınlanmıştır. Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü DUYURU

13/08/2014

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİNE AİT KILAVUZDA

DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

(BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ)

Kurum internet sayfası duyurular bölümünde 13.11.2013 tarihinde yayınlanan Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuzda aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

1) Kılavuzun (2.4.1) numaralı maddesinde yer alan “65” ibaresi “75” olarak yeniden düzenlenmiştir.

2.4.1 12 yaş ve altı çocuklara, 75 yaş ve üstü kişilere,“

2) Kılavuzun (2.4.5) numaralı maddesinde yer alan “,” den sonra gelmek üzere “spastik veya otistik engelli olan kişilere,” ibaresi eklenmiştir.

2.4.5 Serepral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri tıbbi nedenlerden dolayı biyometrik verisi alınamayan kişilere, spastik veya otistik engelli olan kişilere,

3) Kılavuzun (2.5) numaralı “Biyometrik kimlik doğrulaması yapılması gereken durumlar” başlıklı maddesinde; “kontrol muayenesi ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayaktan veya günübirlik kapsamında yapılan” ibaresi, “her seansında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve günübirlik kapsamında alınan tüp bebek tedavisi takiplerinde” ibaresi eklenmiştir.

2.5. Biyometrik kimlik doğrulaması yapılması gereken durumlar

2.5. Sağlık hizmeti sunucuları tarafından genel sağlık sigortalısı adına alınan her provizyonda, bu kılavuzun 2.2 nci maddesinde belirtilen kimlik doğrulamasının yapılması gerekmektedir. Genel sağlık sigortalısının ilk ayaktan başvuru sonrası, muayene, kontrol muayenesi ile ayaktan veya günübirlik kapsamında yapılan ESWL, ESWT, diyaliz (ev hemodiyalizi hariç), fizik tedavi, hiperbarik oksijen tedavisi işlemlerinin her seansında ve günübirlik kapsamında alınan tüp bebek tedavisi takiplerinde bu kılavuzun 2.2 nci maddesinde belirtilen kimlik doğrulaması yapmaları zorunludur.”

Bu duyuruda belirtilen düzenlemeler, duyuru yayınlandıktan 15 gün sonra uygulamaya alınacaktır.

Önemle duyurulur.

Comments


bottom of page