top of page

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNE AİT YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU (BKDS-2018\1)


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

16.05.2018

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNE AİT YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

(BKDS-2018\1)

1- Bilindiği üzere, acil branşına yapılan başvurular sonrasında tedavinin aynı gün içinde aynı tesiste yatarak devam etmesi halinde veya kişinin başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevkli taburcu edilmesi halinde sistem tarafından Biyometrik Kimlik Doğrulama istenmemektedir. Bu sebeple, sistem tarafından gerekli kontrolün yapılabilmesi için sadece acil branşından alınan takiplerde Biyometrik Kimlik Doğrulama kontrolü fatura kayıt aşamasında yapılmaktadır.

Acil branşından alınan ve Biyometrik Kimlik Doğrulaması olmadığı fatura kayıt aşamasında fark edilen takiplere ilişkin oluşabilecek mağduriyetlerin engellenebilmesi amacıyla, 27.04.2018 tarihinden itibaren Biyometrik Kimlik Doğrulama olmadan acil branşından takip alınması halinde “Uyarı: Kişi için biyometrik kimlik doğrulama bulunamamıştır.” uyarısı verilmeye başlanmıştır.

2- Tıbbi nedenlerden dolayı Biyometrik Kimlik Doğrulama yapamayacak durumdaki kişiler için özel sağlık hizmet sunucularınca “Durum Bilgisi 2” (Geçici Sorunlu)” veya “Durum Bilgisi 3” (Kalıcı Sorunlu) beyanında bulunulması gerekmektedir. Bu beyanların gerçeğe aykırı olarak yapılması halinde “2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesine” istinaden yaptırımlar uygulanmaktadır.

Özel sağlık hizmet sunucularında operatörlerce verilmekte olan beyanların, yöneticiler tarafından takipler fatura edilmeden anında görülebilmesi/kontrol edilebilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, “Başhekim/ Dönem Sonlandırma” şifresi ile MEDULA hastane sistemi ekranında yer alan “Biyometri İşlemleri” menüsündeki “Doğrulama Sorgu” başlıklı bölümden gün bazlı olarak durum bilgilerinin görüntülenebilmesi, istenirse excel veya acrobat reader formatında depolanabilmesi için (tesislerin sadece kendileri tarafından beyan edilmiş olan durum bilgileri için) düzenleme yapılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur.

Kommentare


bottom of page