top of page

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR


biyometrik kimlik

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi İle İlgili Sık Sorulan Sorular-06.08.2015

Değerli Üyelerimiz,

SGK Başkanlığı tarafından Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları yayınlanmıştır. Aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS SIK SORULAN SORULAR

1- Soru: Biyometrik Kimlik Doğrulama Uygulamasını kullanmak zorunlu mudur?

Cevap: 5510 sayılı Kanunun 67. Maddesinin (d) fıkrasının 3. Paragrafına istinaden, Biyometrik Kimlik Doğrulama Uygulamasına 15.09.2012 tarihinde başlanmış olup 01.12.2013 tarihi itibari ile ülke genelinde özel sağlık hizmet sunucularında sistem zorunlu hale getirilmiştir.

2- Soru: Biyometrik Kimlik Doğrulama Uygulaması hangi durumlarda yapılmaktadır?

Cevap:

– Ayaktan başvurular (ilk takip, bağlı takip, kontrol muayenesi takibi) için,

– Günübirlik başvurulardaki tüp bebek işlemleri için,

– Acil yeşil alan muayeneleri için,

– Seanslı işlemlerin her bir seansı için,

Biyometrik Kimlik Doğrulama yapılmaktadır.

3- Soru: Biyometrik kimlik kaydı hangi durumlarda yapılmamaktadır?

Cevap:

Mevcut durumda;

– 12 yaşından küçük ve 75 yaşından büyük GSS kapsamındaki kişiler için,

– Organ, doku ve kök hücre nakli tedavilerinde alıcının üzerinden alınan donör takipleri için,

– Yenidoğan takipleri (anne T.C.kimlik numarası üzerinden alınan takipler) için,

– Serebral palsisi olan, spastik veya otistik engelli olan veya üst ekstremite felci gibi tıbbi nedenlerden dolayı biyometrik verisi alınamayan kişiler için,

– Tedavi türü günübirlik (seanslı işlemler ve tüp bebek işlemleri hariç) veya yatan olan takipler için,

– Provizyon tipi “acil” veya branşı “acil-4400” olan takipler için (yeşil alan muayenesi hariç)

zorunluluk bulunmamaktadır.

4- Soru: Seanslı işlemlerde Biyometrik Kimlik Doğrulama uygulaması nasıl yapılmaktadır?

Cevap: ESWL, ESWT, diyaliz (ev hemodiyalizi hariç), fizik tedavi ve rehabilitasyon, hiperbarikoksijen tedavisi işlemlerinin her seansında kimlik doğrulama işlemi yapılması gerekmektedir. MEDULA sistemi tarafından seanslı işlemlerin hizmet kaydı aşamasında işlemin yapıldığı tarihte takibin branşının da doğrulama kaydının olup olmadığı kontrol edilmektedir. Seansın verildiği tarihte hastanın muhakkak Biyometrik Kimlik Doğrulaması alınmalı ve doğrulama yapılan branş ile takibin branşı aynı olmalıdır.

5- Soru: Kişi Pasifleme ne demektir?

Cevap: Kişi Pasifleme herhangi bir sebepten ötürü yanlış alınan damar izi bilgisinin İl Müdürlüklerimiz tarafından (firmalar ve hastaneler bu işlemi yapamaz) silinmesi işlemine denilmektedir.

6- Soru: Doğrulamanın yapıldığı branş ile takibin branşı aynı olmalı mıdır?

Cevap: Evet, branşlar aynı olmalıdır. Bu nedenle takip hangi branştan alınacaksa doğrulama da aynı branştan yapılmalıdır.

7- Soru: Medula sistemi ve biyometrik kimlik doğrulama sisteminin çalışmadığı durumlarda nasıl bir uygulama yapılmalıdır?

Cevap: Biyometrik Kimlik Doğrulama ve MEDULA sistemi birbirinden bağımsız kurgulanmıştır. Biyometrik Kimlik Doğrulama Sisteminin pasif hale getirilmesi SGK İl Müdürlüklerinin yetkisindedir. İl Müdürlüğü yazılı talep halinde, gerekçeyi uygun bulması durumunda Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemini süreyle sınırlı olarak pasif hale getirebilmektedir.

8- Soru: Sehven başka bir kişinin TC kimlik numarası üzerinden alınan biyometrik verilerin pasifleme işlemi nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Genel sağlık sigortalısının, ilk kayıt işleminin yanlış yapıldığının tespit edilmesi halinde genel sağlık sigortalısına ait biyometrik veriler, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz tarafından yazılı başvurunun değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunması halinde pasiflenebilmektedir.

9- Soru: Doğrulama alırken yanlış branş girdim, branşı değiştirebilir miyim?

Cevap: MEDULA sistemi, başhekim şifresi ile girilerek o doğrulama ile takip alınmadığı ve seans hizmeti gönderilmediği durumlar için, branşın değiştirilmesine izin vermektedir.

10-Soru: Üniversite hastanelerinde Biyometrik Kimlik Doğrulama Sisteminin uygulanması zorunluluğu olacak mı?

Cevap: Kurum ilgili birimlerinin, Vakıf üniversiteleri dahil tüm üniversite sağlık hizmeti sunucularının, üniversitelere ait ilgili birimler ile birlikte kullanım/işbirliği protokolü bulunan Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularının, vakıf üniversiteleri ile ortak kullanım/işbirliği protokolü bulunan sağlık hizmeti sunucularının da Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemini kullanmaları ile ilgili çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili gelişmeler Kurumumuz web sayfasından duyurulacaktır.

#onecikan

bottom of page