top of page

BEKLENEN YASA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.


YASA

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MESLEKTAŞLARIMIZ,

04.04.2015 Tarihinde TBMM’ den geçerek kabul edilen BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI VE MUAYENE ÜCRETİ CEZALARINI ilgilendiren maddeler Cumhurbaşkanlığınca onaylanarak, 23 NİSAN 2015 tarihli resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili maddeler ve Resmi Gazetenin tamamı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU23 Nisan 2015 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29335                                                             KANUNİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN      Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

BAĞKUR PRİM BORÇLARI İÇİN KALDIRILAN MADDE VE GEÇERLİLİK TARİHİ:

MADDE 465510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır

MADDE 88 Bu Kanunun;

a) 46 ncı maddesi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MUAYENE ÜCRETLERİ CEZALARI İÇİN EKLENEN MADDE:

MADDE 55 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 62 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının eczanelerce usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczacılar hakkında öngörülen cezai şart, her fatura dönemi için brüt asgari ücretin beş katı tutarını geçemez. Bu madde kapsamına giren fiiller için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade ve mahsup edilmez.”

yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

コメント


bottom of page