BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2021/15

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


14.04.2021

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2021/15


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır


Bu düzenlemeler 15.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere duyurulur.


Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar15042021TARİHLİLİSTE
.xlsx
XLSX • 130KB

DUYURU BAĞLANTISI:

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/1ca6d60c-0590-4d8c-965d-44e487ba5a16/12.+MADDE+DUYURUSU+15.04.2021-parafs%C4%B1z.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=1ca6d60c-0590-4d8c-965d-44e487ba5a16