top of page

Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde satışı olmayan ilaçlar ile ilgili duyuru


sgk

Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde satışı olmayan ilaçlar ile ilgili duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde satışı olmayan ilaçlar (436 kalem) ile ilgili duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

15.08.2013

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE SATIŞI OLMAYAN

 İLAÇLAR İLE İLGİLİ DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2012/2. dönem çalışmalarında Kurumca bedeli ödenen beşeri tıbbi ilaç/ürünlerin Kurum verilerinden piyasada bulunmayanlarının tespiti ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bu kapsamda, ödeme listelerinde yer alan ürünlerden 2012 yılı öncesinde ödeme listesine dahil edilmiş ancak Ocak 2012 tarihinden itibaren hiç satışı olmayan ürünler/barkodlar belirlenmiş olup, ekli listede belirtilmiştir. 

Satışlarının olmaması nedeniyle bu ürünlerin listeden çıkarılmaları uygun görülmüş olup, ilgili firmalarca konuya ilişkin geri bildirimlerin 01 Eylül 2013 tarihine kadar Kuruma yapılması gerekmektedir. 

Firmalardan alınacak geri bildirimler de dahil olmak üzere konu Ödeme Komisyonunca bir kez daha değerlendirilecek olup, bu değerlendirme sonucuna göre karar verilen ürünler ödeme listelerinden çıkarılacaktır. 

Tüm ilgililere önemle duyurulur. 

Ek: 1) Liste (9 adet)

Comments


bottom of page