top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU(31.7.2021)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


31.07.2021


2021/1. DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ve 2021/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara ve İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerine dayanılarak Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere önemle duyurulur.


EK: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemele

SGKBEDELIODENEEK31072021
.xlsx
Download XLSX • 24KB

DUYURU BAĞLANTISI:

bottom of page