top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hk.DUYURU 2022/22 (Kombine ilaçlarla ilgili)


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


01.06.2022 DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2022/22

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ile Kurumumuz resmi internet sayfasında 29/03/2022 tarihinde yayınlanan “KOMBİNE İLAÇLAR İLE İLGİLİ DUYURU” ya istinaden yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

12 nci madde kapsamında yapılan düzenlemeler 02.06.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek: 1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) Eklenen İlaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Düzenlenen İlaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Aktiflenen İlaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Pasiflenen İlaçlar


ek liste
.xlsx
Download XLSX • 106KB

bottom of page