top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2024/07

14.02.2024


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2024/07


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler 16.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere duyurulur.


Ek:

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Düzenlenen, Pasiflenen, Çıkarılan İlaçlar

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler f89c87e2-5271-469a-b6c1-8fa0abdd3
.
dosyasını indir • 135KBComments


bottom of page