top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2022/49BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2022/49


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi ile SUT’un 4.4.2’nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler 16.12.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.


Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) Eklenen İlaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Düzenlenen İlaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Aktiflenen İlaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Pasiflenen İlaçlar

5) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) Pasiflenen İlaçlar


ekler
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 107KB

Comments


bottom of page