BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDEKİ DÜZENLEME (2020/52)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


23.12.2020

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2020/52


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler 24.12.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere duyurulur.


Bağlantı: Kurum Duyurusu

SGK - DUYURU EKİ - BEDELİ ÖDENECEK İLAÇ
.
• 133KB