top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2022/44


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2022/445510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler 11.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.


Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Eklenen İlaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Düzenlenen İlaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Aktiflenen İlaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Çıkarılan İlaçlar


Comments


bottom of page