BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2019/46


27.11.2019

                                                                 DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2019/46

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 28.11.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

  3. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

  4. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

  5. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) düzenlenen ilaçlar

  6. EKLER: 28.11.2019+Tarihli+12.+Madde-YAYIM

#onecikan