top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru


images

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

24.06.2016

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’ ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 nci maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. 

Bu düzenlemeler 25.06.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

EK İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI LÜTFEN AÇINIZ.

Comments


bottom of page