top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

16.10.2019

DUYURU


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2019/40


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler 17.10.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere duyurulur.


Ek:

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

bottom of page