top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler – 2018/21

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 23 Mayıs 2018 tarihinde yaptığı 2018/21 sayılı aşağıdaki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler” konulu duyuru ile EK-4/A’ya eklenen, düzenlenen, aktiflenen ve pasifllenen ilaçları yayımlamıştır.

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018/21

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 ve 4.4.2 nci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 24.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Comments


bottom of page