top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDEKİ KOMBİNE ÜRÜNLER İLE İLGİLİ DUYURU


GSS 2

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesindeki kombine ürünler ile ilgili duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesindeki kombine ürünler” konulu duyuru yayınlanmıştır.Aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

06.04.2015

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDEKİ KOMBİNE ÜRÜNLER İLE İLGİLİ DUYURU

İçerdiği etken maddelerin her birinin mono formlarının bire bir olarak ödeme listesinde yer aldığı kombine ürünlerle ilgili olarak;

1- Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında Kuruma yapılacak başvurularda; bu grup kombine ilaçların birim fiyatının en fazla; içerdiği etken maddelerin ödeme listesinde yer alan mono formlarının en ucuzlarının birim fiyatları toplamının %95’i kadar olması, ilk koşul olarak aranır.

2- Bu grup ilaçlardan etken maddeleri mono halde sadece ithal olarak bulunan imal kombinelerin birim fiyatının ise ödeme listesinde yer alan mono formlarının en ucuzlarının birim fiyatları toplamının %15 fazlasını geçmemesi aranır.

3- 2015 -1.Dönem Ödeme Komisyonu çalışmalarında değerlendirilecek olan kombine ilaçlarda da 1.maddede açıklanan birim fiyat uygulaması ilk koşul olarak aranacak olup, bu kapsamda Kamu Kurum iskontolarını güncelleyecek firmaların, yeni iskontolarını en geç 15.04.2015 günü mesai bitimine kadar Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan iskonto güncellemeleri için Ödeme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge kapsamında işlem yapılacaktır.

4- Mevcut durumda Kurum ödeme listesinde (Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi) bulunan bu grup kombine ilaçlarda da 1.maddede açıklanan birim fiyat uygulaması aranacak olup, ilgili firmaların bu kapsamda Kamu fiyatlarını güncelleyerek, duyurunun yayım tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Kurumumuza bildirmesi gerekmektedir. Bu süre bitiminden sonra yapılan fiyat güncellemeleri değerlendirmeye alınmayacak olup, süre sonuna kadar birim fiyatını söz konusu oranlara uygun olarak düzenlemeyen ilaçlar, pasiflenecek ilaçlar olarak yayımlanır ve yayım tarihi itibariyle 3 ay sonunda yürürlüğe girer. Pasiflenecek ilaçlar listesinde yer alan ilaçlara ilişkin başvurular için Ödeme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge kapsamında işlem yapılır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page