top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU (Bedeli Ödenecek İlaçlar ve


images

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

29.08.2016

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesi gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Komisyonu

çalışmaları sonucu alınan kararlar gereği yapılan düzenlemeler 25/08/2016 tarihli, 29812 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır. Bu kapsamda Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) ve Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) yapılan düzenlemeler eklidir.

Bu düzenlemeler 30.08.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ekler: 1- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) Eklenen İlaçlar

2- Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (Ek-4/H) Eklenen İlaçlar

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

bottom of page