top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2022/26


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

29.06.2022

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2022/26


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 30.06.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.


Ek: 1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) Eklenen İlaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Düzenlenen İlaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Aktiflenen İlaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Pasiflenen İlaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) Çıkarılan İlaçlar

6) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Bant Hesabına Dahil Edilen İlaçlar

7) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Bant Hesabından Çıkarılan İlaçlar

8) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4H) Eklenen İlaçlar


ek DOSYA
.xlsx
Download XLSX • 124KB

bottom of page