top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2020/03


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2020/03

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci ve SUT’un 4.4.2 inci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 16.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

  • Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (Ek-4/H) eklenen ilaçlar

  • Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) düzenlenen ilaçlar

  • Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinden (Ek-4/H) çıkarılan ilaçlar

Comments


bottom of page