BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018/2


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

10.01.2018

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018/2

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 inci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan 11.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeler ile 27.11.2017 tarihli Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararına istinaden 05.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI TIKLAYARAK AÇINIZ.

Kopya ek_10012018

#onecikan